Parafia założona niewątpliwie w VIII w. Akt założycielski według wizytacji bpa sufragana Jana Tracha Gnińskiego – ma się znajdować w konsystorzu wrocławskim.

Pierwszy Kościół pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela wspomniany jest po raz pierwszy w roku 1390. Plebanem był wtedy ks. Mikołaj. Pierwotny kościół spalił się w roku 1660. Na jego miejscu zbudowano kaplicę, a w końcu w XVII w. ówczesny dziecic, Stanisław Gostkowski zbudował nowy kościół pw.  Św. Wojciecha Bpa i Męczennika, poświęcony przez bpa Hieronima Wierzbowskiego, sufragana poznańskiego w roku 1685. Przed rokiem 1787 kościół ten groził upadkiem i został rozebrany. Postawiono wtedy nowy, obecny kościół drewniany bez wyraźnego stylu, poświęcony w roku 1787, pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus. Kościół Parafii Panienka został ufundowany przez Izabelę Gajewską z Mycielskich. Jest to Świątynia jednonawowa, kryta dwuspadowym dachem gontowym, z wieżyczką na sygnaturkę. Na belce tęczowej łaciński napis z datą budowy oraz krucyfiks barokowy. Obrazy i rzeźby we wnętrzu pochodzą z XVI, XVII i XVIII wieku.
W kościele znajdują się dwie rzeźby ludowe w drewnie: Chrystus Frasobliwy i św. Rozalia.
Przy wejściu do kościoła znajduje się grobowiec Kunegundy Trzaski z d. Szczytowskiej, która była siostrą kardynała  Szczytowskiego, arcybiskupa Granu i prymasa Węgier.
Na cmentarzu stoi pomnik i grób z napisem: „Walenty Zieliński, Żołnierz Napoleoński, wierny sługa rodziny Sczanieckich i Jenerała Dąbrowskiego”.
Przy kościele klasycystyczna plebania, kamienne żarno, drewniana dzwonnica i bogato rzeźbione nagrobki, m.in. Celestyna z Granowa Krajewskiego (11.5.1857-14.9.1904), dziedzica Skoraczewa, czy Galińskich z Bielejewa.
Przy kościele znajduje się kapliczka maryjna ku czci ofiar nazizmu. Na kapliczce tablice pamiątkowe o treści: Niepokalanemu Sercu Marii w opiekę oddaje się parafia Panienka 7.7.1946 i Z wdzięczności za odzyskaną swobodę religijną fundowali parafianie panieńscy R.P. 1946. Oprócz tego na kapliczce umieszczona jest tablica wymieniająca wszystkich parafian, którzy polegli w 1939, m.in. pod Warszawą, Łęczycą i Sochaczewem, a także zostali pomordowani podczas okupacji hitlerowskiej, m.in. Katarzyny Florczak i jej dwójki dzieci (łącznie 18 osób).

Kościół jest siedzibą parafii Najświętszego Imienia Jezus. W strukturze kościoła rzymskokatolickiego parafia należy do metropolii poznańskiej, archidiecezji poznańskiej, dekanatu boreckiego.

Duszpasterze: Ks. Piotr Pieprz   Grupy parafialne: Wspólnota Żywego Różańca