Życzenia Świąteczne

Błogosławionych Świąt

„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,

któremu nadadzą imię Emmanuel,

to znaczy Bóg z nami.”

Gdy zasiądziecie do wigilijnego stołu

i pamięcią przeniesiecie się wstecz, do

narodzin małego Dzieciątka Jezus, który

stał się dla nas darem, pomyślcie

On dziś pragnie przyjść do Nas.

Życzę wszystkim Parafinom i Gościom,
abyście mogli przyjąć ten dar obecności Jezusa
i dzielić się nim z innymi.
Niech Jego pokój zamieszka w Waszym
domu, niech Jego miłość przemienia
nasze serca!

Tego wszystkiego z serca życzę!

                                        Ks. Piotr Pieprz

                                          Proboszcz