Relikwie Św. Jana Pawła II

Relikwie Św. Jana Pawła II zostały udostępnione Naszej Parafii przez Proboszcza Ks. Piotra Pieprza.