Przyjęcie do grona ministrantów

Nasze parafialne grono ministrantów z dniem 15 grudnia 2019 r. zyskało dwóch nowych członków. Kandydaci, po długich przygotowaniach stali się pełnoprawnymi ministrantami, gotowymi do pełnienia ważnych funkcji, które zostały im powierzone.

Klasycznym zgromadzeniem liturgicznym, w czasie, którego posługują ministranci jest sprawowanie Eucharystii w niedzielę, uroczystości i święta roku kościelnego.

Święta te gromadzą z reguły większą liczbę wiernych, dlatego konieczną rzeczą jest, aby były one „obsłużone” przez odpowiedni zespół ministrantów i lektorów, mających do spełnienia swoje funkcje. Uczestnictwo takie nazywamy asystą.

Główne czynności asysty:
1. Przygotowanie do Mszy świętej.
2. Udział w procesji wejścia.
3. Przygotowania do uroczystego odczytania Ewangelii.
4. Przygotowanie darów.
5. Przygotowanie do „uroczystego Przeistoczenia”.

Poniżej fotorelacja z uroczystości przyjęcia nowych ministrantów.