PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH 2024

PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH 2024 PANIENKA

 

2.01 wtorek – Chwalęcin od pp. Dyderskich do pp. Stachowiak

3.01 środa – Chwalęcin od pp. Kunsztowicz do pp. Rajczyk oraz od pp. Roguszczak do pp. Merdas

8.01  poniedziałek – Chwalęcin od pp. Bierła do pp. Pieszałki 

9.01 wtorek –Panienka od pp. Urbaniak, Jesiony, ul. Kolejowa, Mec, pp.Stachowiak

12.01 piątek – Panienka od pp. Banaszak do pp. Nowak 

13.01 sobota – Bielejewo (1-7) od pp. Dropik do pp. Typańskich mały blok 7a do pp. Kowalskich oraz od pp. Stiller do pp. Sójki oraz od pp. Mieloszyk do pp. Pawłowskich (9:30)

15.01 poniedziałek – Panienka strona południowa od pp. Gluzy do pp. Hamerskich 

16.01 wtorek – Od gospodarzy w Skoraczewie od pp.Wojtkowiak do pp. Polowczyk oraz Panienka od Chwałkowa do pp. Towarek 

20.01 sobota – Skoraczew blok 1,2,3,4,5,6,6a,7 czworaki 8-9 (9:30)

 

W tygodniu kolęda rozpoczyna się o godz. 14:30.

W soboty kolęda rozpoczyna się o godz. 9:30.

Bardzo serdecznie proszę o samochód z kierowcą😊

 

 

PLAN ODWIEDZIN DUSZPASTERSKICH 2024 CHWAŁKOWO KOŚCIELNE

 

17.01.2024środa- Nr. 137, 1,2,8,3,3a

19.01.2024 piątek – Nr. 11,6,5,7,9,10,11a-11e

27.01.2024 sobota – Nr. 58 -75

22.01.2024 poniedziałek – Nr. 12-32

23.01.204 wtorek – Nr. 33-56

24.01.2024 środa – Nr. 130-138

26.01.2024 piątek – Nr. 94-106a

3.02.2024 sobota – Nr. 108-126

29.01.2024poniedziałek– Nr. 76-92

 

W tygodniu kolęda rozpoczyna się o godz. 14:30.

W soboty kolęda rozpoczyna się o godz. 9:30.

Bardzo serdecznie proszę o samochód z kierowcą😊