Niedziela Palmowa 2023

Niedziela Palmowa jest świętem upamiętniającym triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. W Jerozolimie Jezus był witany przez tłumy mieszkańców, którzy uznali go za Syna Dawidowego. Jezus przejechał przez Jerozolimę na osiołku, a ludzie rzucali mu pod nogi gałązki palmowe i oliwne. Na pamiątkę tego wydarzenia podczas głównego nabożeństwa niedzielnego są święcone palmy, a po ich poświęceniu odbywa się procesja z palmami.

W Naszej Parafii odbył się także konkurs na najwyższą palmę dla dzieci i młodzieży. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych otrzymali nagrody. Dodatkową atrakcją był osiołek.
Poniżej relacja fotograficzna z uroczystości.

Zdjęcia z rozwiązania konkursu na najwyższą palmę. Najwyższa palma miała długość 250 cm.