Informacja o I Komunii Świętej

DEKRET

w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

 

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br. i Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br., zarządzam dla całej Archidiecezji Poznańskiej, co następuje:

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

  1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).
  2. Po Wielkanocy:
  3. Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
  4. Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.
  5. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.
  6. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.
  7. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.

 

Zgodnie z Dekretem i wcześniejszą informacją  zawartą w ogłoszeniach parafialnych: przygotowania do I-komunii św. są odwołane.

Dnia 4 maja o godz. 19:00 w kościele odbędzie się spotkanie informacyjne z rodzicami ( jeden rodzic od jednego dziecka) podczas, którego podejmiemy decyzje o ewentualnym przeniesieniu terminu Komunii św.

Propozycja nowego terminu I – komunii św.:

22 sierpień (Odpust parafialny) godz. 10:00

20 wrzesień prawdopodobna godz. 12:00

Jednocześnie bardzo proszę o stwarzanie atmosfery wiary w swoim domu, która sprzyja dobremu przygotowaniu dziecka do dnia I – Komunii św.

Najlepszą pomocą jest tu wspólny – rodzinny udział w transmisji Mszy św., rodzinna modlitwa i rozmowa ukazująca wartość i piękno sakramentu pojednania i eucharystii.

Istotą i wartością nadrzędną dnia I – Komunii św. jest spotkanie dziecka z Jezusem w sakramencie.
I dopiero wtórną wartością jest spotkanie pokomunijne np. na sali czy też prezenty

Ks. Piotr Pieprz

Proboszcz