Ekstremalna Droga Krzyżowa 2023

Ekstremalna Droga Krzyżowa po raz kolejny w naszej parafii wyruszyła 24.03.2023r. Tegoroczne hasło to: „Idę, bo szukam nadziei”. Ponad 80 osób wyruszyło próbując przezwyciężyć swoje słabości. Pątnicy mieli możliwość wyboru aż 3 tras, gdyż została przygotowana dodatkowa, nowa, 41 km, Trasa Borecka po drogach naszego dekanatu. Gratulujemy każdemu, kto odważył się wyruszyć w drogę! Dziękujemy za Waszą obecność! Niezwykle jest to budujące.