Dni Krzyżowe
Zgodnie z wielowiekową tradycją trzy dni poprzedzające uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością, obchodzone są w Kościele jako tzw. Dni Krzyżowe. Jest to czas modlitw błagalnych o dobre urodzaje, które zapewnią nam dostatek chleba powszedniego. Dni Krzyżowe są rozwinięciem codziennego wołania do miłosiernego Boga: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Zaprowadzono je w Galii, w obliczu groźby głodu po gwałtownych klęskach żywiołowych, trzęsieniach ziemi i wojnach. Zainicjował je ok. 450 r. św. Mamert, biskup Vienne. Z upływem czasu przeszły do liturgii rzymskiej i upowszechniły się w całym kościele.

 

Znaczenie modlitw o dobre zbiory

 

Plenerowe modlitwy błagalne (rogationes) o oddalenie niszczących żywiołów i dobre zbiory znane są więc od starożytności chrześcijańskiej. Już wtedy wędrowano w procesjach na pola uprawne, aby wyprosić u Boga urodzaje. Podczas tych trzech dni, wieczorna liturgia odprawiana jest według specjalnych formularzy, codziennie w innej intencji. W poniedziałek proszono o łaski „w okresie zasiewów”, we wtorek „o uświęcenie pracy ludzkiej”, a w środę „za głodujących”. Msza św. połączona jest z procesją do krzyża misyjnego lub przydrożnego, podczas której śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych. Wierni wędrują w kierunku pól do kolejnych stacji, czyli przydrożnych krzyży i kapliczek, odmawiając modlitwy o błogosławieństwo Boga dla rolników i o dobra pogodę, która zapewni obfite plony. Podczas pielgrzymowania i modlitwy kapłan błogosławi pola i kropi je wodą święconą.
Poniżej zdjęcia z modlitw w poszczególnych wioskach Nasze Parafii.

 

Panienka – niedziela

 

 

Bielejewo – poniedziałek

 

 

Chwalęcin – wtorek

 

 

Skoraczew – środa