Akt Oddania Matce Bożej Królowej w Panience

Akt Oddania Matce Bożej Królowej

 Parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus

w Panience

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo!
Biorąc za wzór Świętego Jana Pawła II mówię dziś: cały(a)
jestem Twój(a). Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam
całego(ą) siebie, wszystko, czym jestem; mój umysł, serce,
wolę, ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją
przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość
wraz ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, słowo i myśl.

Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także moją rodzinę
i wszystko, co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace,
modlitwy i cierpienia.

Ty, najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od Złego.

Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia.

Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania
Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – jedynego
Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro,
prawda i życie. Amen.

Panienka dnia 22 sierpnia 2017 roku