Przyjmowanie Komunii św. na rękę

KOŚCIÓŁ W KWARANTANNIE

https://www.facebook.com/EWTNPolska/videos/211215033562052/