Peregrynacja Ikony Jasnogórskiej w Parafii – Panienka

Peregrynacja Sołectwo Panienka

Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie
w pracy codziennej i okaż swe czyste Oblicze
w godzinę śmierci mojej.

Kard. Stefan Wyszyński

Data Numer Domu
7 marzec 1
8 marzec 1a
9 marzec 2
10 marzec 2a
11 marzec 3
12 marzec 3a
13 marzec 4
14 marzec 8
15 marzec 9
16 marzec 10
17 marzec 11
18 marzec 13
19 marzec 13a
20 marzec 13b
21 marzec 13c
22 marzec 14
23 marzec 15
26 marzec 16
27 marzec 17
28 marzec 18
29 marzec 19
30 marzec 21
31 marzec 22
1 kwiecień 23
2 kwiecień 24
3 kwiecień 25
4 kwiecień 26
5 kwiecień 27
6 kwiecień 28
7 kwiecień 29
14 kwiecień 30
15 kwiecień 31
16 kwiecień 31
17 kwiecień 32
18 kwiecień 32a
19 kwiecień 32b
20 kwiecień 32c
21 kwiecień 33
22 kwiecień 35
23 kwiecień 36
24 kwiecień 37
25 kwiecień 38
26 kwiecień 39
27 kwiecień 40
28 kwiecień 41
29 kwiecień 41
30 kwiecień 44
1 maj 45
2 maj 45a
3 maj 46
4 maj 46a
5 maj 47
6 maj 49 b
7 maj 52
8 maj 53
9 maj 54
10 maj 57
11 maj 58
12 maj 59
13 maj 63
16 maj 64
17 maj 65
18 maj 66
19 maj 67
20 maj 68
21 maj 69
22 maj 70
25 maj 70 a
26 maj 71
27 maj 72
28 maj 72 a
29 maj 73
30 maj 74

 

Jest możliwa wzajemna sąsiedzka zamiana w terminie

goszczenia w swoim domu Ikony Jasnogórskiej.

O ewentualnych zmianach w programie Peregrynacji

proszę poinformować księdza Proboszcza