Ogłoszenie w sprawie rosnących cen gazu

GMINA JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

Jarocińska 1

tel.  (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02

tel./fax (0-62) 747 31 02

NIP 617-17-24-794

 

Jaraczewo, dnia 14 października 2021 roku

 

Szanowni Mieszkańcy.

 

W związku z otrzymaną informacją od G.EN. GAZ ENERGIA S.A. z Tarnowa Podgórnego o drastycznym podwyższeniu od 1 października 2021 r. cen gazu za jedną kilowatogodzinę Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo Dariusz Strugała organizuje akcję protestacyjną,

 

Wspólnie z wójtami i burmistrzami gmin, gdzie dostawcą gazu ziemnego jest wyżej wymieniona spółka, będzie zabiegał we wszystkim możliwych instytucjach i urzędach
o cofnięcie bądź wprowadzenie rządowych dopłat rekompensujących te podwyżki.

 

Natomiast mieszkańcy niezadowoleni z tej sytuacji mogą wyrazić swój sprzeciw poprzez wpisanie się, do poniedziałku włącznie, na listę sprzeciwiających się podwyżce gazu.

Podpisy będą zbierali przedstawiciele sołtysa lub straży pożarnej.

 

Poza tym w poniedziałek możliwym będzie podpisanie listy w budynku szkoły / przedszkola w Państwa obwodzie szkolnych oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo w godzinach urzędowania.

 

Z poważaniem

/-/ Dariusz Strugała

pismo_mieszkańcy-1