Odpust Parafialny

5 stycznia 2020 r. obchodziliśmy doroczny odpust ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

Imię Jezus pochodzi z greckiego przekształcenia hebrajskiego imienia „Jehoszua”, w formie skróconej „Jeszua”, które oznacza „Jahwe jest zbawieniem”. Co ciekawe imię to należy do tak zwanych imion teoforycznych, a więc zawierających w sobie imię własne Boga (Jahwe) objawione Żydom w Starym Testamencie.

W imię Jezus wpisany jest zatem tetragram, czyli cztery najświętsze dla Żydów litery będące imieniem własnym Boga: JHWH. Do dziś nie wyjaśniono na pewno ich znaczenia, niepewna jest także wymowa, choć większość badaczy zgadza się, że brzmi ona „Jahwe”. Według naukowców tetragram można tłumaczyć jako „Jestem, który jestem”, „ten, który jest”, „istniejący”. Z czasem Żydzi przestali wymawiać imię Boga, zastępowali je słowem „Adonai” („Pan”). Tradycja ta przetrwała do dziś w Kościele katolickim, który także radzi, by nie posługiwać się „świętym tetragramem” i ograniczyć wypowiadanie imienia Jahwe.

Imię Boga ze Starego Testamentu jest zatem wpisane w imię Jezus. Kościół wierzy, że Bóg w ten sposób objawił się pod nowym imieniem, jednak „stare” imię pozostawił w mocy. Trzeba też dodać, że imię Jezus nie było niezwykłe w tamtych czasach. Nosiło je wielu mężczyzn. Pojawia się też w nieco innych formach w Starym Testamencie np. Jozue czy Ozeasz.

O tym, że imię Jezus otaczane jest szczególną czcią, świadczy też fakt, że Kościół już w XVI wieku ustanowił specjalne święto „imienia Jezus”.