Nabożeństwo Majowe

Nabożeństwo Majowe – wspólna rodzinna modlitwa zawierzenia wobec Maryi