List do Parafian

Jezus nie trafi na kwarantannę i dlatego odważnie nas zachęca

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.(Mt 11,28)

Od soboty w naszym kościele jednorazowo mogą przebywać 22 osoby uczestnicy liturgii.

Godziny Mszy świętych pozostają bez zmian.
Po niedzielnej Mszy św. o godz. 10:30 przez 30 minut będzie udzielana Komunia Święta.
Z racji ewentualnej pomocy duszpasterskiej wobec kapłanów, którzy mogą trafić na kwarantannę, godziny Mszy św. nie ulegają zmianom.

Osoby pragnące uczestniczyć we Mszy św. proszę o wcześniejsze przybycie do kościoła. Po wejściu 22 osób drzwi kościoła zostaną zamknięte.

Przygotowanie do sakramentu I – komunii św. i sakramentu bierzmowania w listopadzie zostaje zawieszone.

Zapraszam do wspólnej modlitwy poprzez transmisje z naszego kościoła.
Zachęcam do umacniania więzi sakramentalnej z Panem Bogiem poprzez spowiedź i komunię świętą.

Z darem modlitwy, życzeniem zdrowia

i z kapłańskim Błogosławieństwem dla Wszystkich

Piotr Pieprz