Czas Wielkiego Postu w Naszej Parafii

Wielki Post – czas duchowego przygotowania do świąt wielkanocnych

W Środę Popielcową, rozpoczyna się w Kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Głόwne przesłanie tego okresu koncentruje się na duchowym przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego – największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki śmierci i zmatwychwstania (Paschy) Chrystusa. Wydarzeniami, ktόre stanowią fundament Kościoła i naszej wiary. Ponieważ są to najważniejsze święta (zwane też paschalnymi), dlatego domagają się specjalnego przygotowania, by mόc je należycie przeżyć; stąd też ich nazwa: Wielkiego Postu.

W Naszej Parafii, wraz z Wielkim Postem rozpoczęły się także trzydniowe rekolekcje, prowadzone przez ojca Walentego. Poniżej zdjęcia ze Środy Popielcowej.

 

Oprócz tradycyjnej Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu, w każdej z miejscowości należącej do Parafii odbywała się także droga krzyżowa ulicami poszczególnych wiosek. Poniżej zdjęcia z wydarzeń.

Droga Krzyżowa ulicami Bielejewa

 

 

Droga Krzyżowa ulicami Chwalęcina

 

Droga Krzyżowa ulicami Skoraczewa

 

 

Droga Krzyżowa ulicami Panienki

 

 

 Niedziela Palmowa