Adopcja Serca

ADOPCJA SERCA czyli miłość dookoła świata

Adopcja Serca to pomoc duchowa i materialna ofiarowana konkretnemu dziecku żyjącemu w kraju misyjnym, które znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Nie jest to pomoc jednorazowa. Trwa przynajmniej kilka lat, do momentu aż dziecko stanie się dorosłe i niezależne.

Więcej informacji: https://www.klawerianki.pl/adopcja-serca