Abp Gądecki na Niedzielę Słowa Bożego: codziennie czytajmy Biblię

Abp Stanisław Gądecki wzywa do codziennej lektury Pisma Świętego i modlenia się nim